Mój koszyk:

0 szt. - 0,00 zł
Nie masz produktów w koszyku.

0

Serdecznie witamy!

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla naszego sklepu internetowego jako operatora witryny internetowej, bardzo ważna. Rygorystycznie przestrzegamy obowiązujących przepisów i dyrektyw dotyczących ochrony danych osobowych.

Poniższe oświadczenie umożliwia Państwu zapoznanie się, w jaki sposób zapewniamy ochronę danych osobowych oraz jakie dane i w jakim celu są pobierane, przetwarzane, wykorzystywane i ewentualnie przekazywane dalej.

Przetwarzanie danych na stronie internetowej

Państwa wizyta na naszych witrynach internetowych jest protokołowana. Najpierw rejestrowane są w zasadzie następujące dane przekazane z Państwa przeglądarki internetowej:

 •   - aktualny adres IP Państwa komputera lub Państwa routera
 •   - data i godzina
 •   - typ i wersja przeglądarki internetowej
 •   - system operacyjny komputera
 •   - strony oglądane przez użytkownika
 •   - nazwa i wielkość wywołanego (-ych) pliku (ów)
 •   - jak również ewentualnie URL przekierowującej witryny internetowej. 
 

Identyfikacja osób jest z reguły z naszej strony niemożliwa i również niezamierzona.

Dane te pobierane są wyłącznie dla celów zabezpieczenia danych i optymalizacji oferty internetowej jak również analizy błędów. Nie dochodzi do innego wykorzystywania danych jak tylko do celów statystycznych i tutaj zasadniczo w formie anonimowej. Nie powstają ani nie są przetwarzane żadne surf - profile osób lub podobne.

Ponadto dane osobowe zachowywane są wówczas, gdy zostaną one nam przez Państwa przekazane. Może to nastąpić przy wypełnianiu jednego z naszych formularzy kontaktowych, np. przy zamawianiu newslettera lub poprzez wysłanie wiadomości do jednej z naszych osób kontaktowych lub w ramach zakupów przez nasz sklep internetowy topengi. Cel pobrania Państwa danych wynika wtedy z konkretnego kontekstu i przekazanej nam wiadomości, a tym samym jest w zasadzie ustalone przez użytkowników.Pozwalamy sobie na przekazanie poniższych informacji.

Wprowadzanie danych w sklepie internetowym topengi

Jeżeli chcielibyście Państwo dokonać zakupów towarów poprzez nasz sklep należy zarejestrować się na odpowiedniej stronie. Tutaj należy podać kilka niezbędnych danych w celu realizacji Państwa zamówienia. Chodzi w tym przypadku przykładowo o nazwisko, płeć, dane adresowe jak również e-mail i ewentualnie numer karty kredytowej i kod.

Dane te są przenoszone w sposób zaszyfrowany (widoczne na protokole „https“, który zostanie automatycznie zmieniony) i zapisane w profilu.

Te dane osobowe, które zostaną nam przez Państwa przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, w wyniku rejestracji lub w inny sposób, np. mailem lub pocztą (np. Państwa nazwisko, Państwa firma, Państwa dane adresowe lub Państwa adres e-mail), przetwarzane będą tylko w celach korespondencyjnych z Państwem lub tylko w takim celu, w jakim udostępnili nam Państwo te dane, np. w celu realizacji złożonych przez Państwa zamówień. Jesteście Państwo oczywiście uprawnieni w każdym czasie do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych (por. poniżej).

Newsletter

Poprzez naszą witrynę internetową istnieje możliwość zamówienia przez Państwa naszego newslettera. W przypadku zamówienia niezbędne jest podanie przynajmniej Państwa adresu e-mail. W celu zabezpieczenia, że newsletter został zamówiony przez Państwa wzgl. przez Państwa adres e-mail, otrzymują Państwo najpierw wiadomość z potwierdzeniem. Dopiero po kliknięciu na znajdujący się w niej link aktywujący znajdziecie się Państwo na liście odbiorców newslettera. Poprzez link na naszej witrynie internetowej jak również w każdym newsletterze można w każdym momencie z niego zrezygnować.

Korzystanie przez innych usługodawców

Informacje zebrane na tej stronie internetowej będą przekazane do odpowiednich usługodawców w celu sprawdzenia Państwa zlecenia i realizacji Państwa zamówienia. Zapewniamy ponadto, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawnych lub otrzymalibyśmy wcześniej od Państwa na to zgodę.

O ile w celu przeprowadzenia i realizacji procesów przetwarzania będziemy korzystać z innych usługodawców, poprzez umowę z nimi zapewnimy podjęcie przez nich odpowiednich technicznych i organizacyjnych działań w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych.

Dokonywanie płatności

Przy płatnościach kartą kredytową oferujemy możliwość płatności poprzez naszego operatora Heidelpay. Więcej na temat bezpieczeństwa obrotu płatniczego i ochrony danych znajdą Państwo na stronie www.heidelpay.de.

Płatności mogą Państwo dokonywać ponadto za pośrednictwem serwisu płatniczego online PayPal. Od PayPal nie otrzymujemy żadnych Państwa danych bankowych. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa obrotu płatniczego i ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stronie www.paypal.

Wskazówki dotyczące Google Analytics

Strona stosuje Google Analytics, serwis analizy internetowej spółki Google Inc. („Google"). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies", danych tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę wykorzystywania stron internetowych przez Państwa (por. poniżej). Informacje dotyczące wykorzystywania tej strony internetowej przez Państwa zgromadzone przez cookie przenoszone są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie, Państwa adres IP na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw będących stroną porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym zostaje najpierw skrócony przez Google.

Tylko w szczególnych przypadkach na serwer Google w USA zostaje przeniesiony cały adres IP i dopiero tam jest skracany. Google korzysta z tych informacji na zlecenie administratora tej strony w celu przeanalizowania korzystania ze strony internetowej przez Państwa, sporządzania dla administratora strony raportów o aktywnościach na stronie i świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem witryny i Internetu. Adres IP przesyłany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony przez Google z Państwa innymi danymi.

Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies przez Państwa dzięki odpowiednim ustawieniom aplikacji w Państwa przeglądarce, zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie można ewentualnie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapis w Google danych zgromadzonych przez cookies dotyczących wykorzystywania strony przez Państwa (w tym Państwa adresu IP) jak również uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki znajdującej się pod poniższym linkiem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=

Wskazówki dotyczące korzystania z cookies

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanych cookies. Cookies to małe dane tekstowe, które zwykle archiwizowane są na komputerze użytkownika Internetu. Służą one do stworzenia bardziej przyjaznej dla użytkownika, efektywniejszej i bezpieczniejszej odsłony strony internetowej. Cookies wykorzystujemy do zapisywania różnych informacji podczas odwiedzania przez Państwa naszej strony, jak na przykład zawartości Państwa koszyka lub - jeśli są Państwo zalogowani - nazwy użytkownika. Większość z wykorzystywanych przez Państwa cookies to tzw. session cookies, które po zamknięciu strony są automatycznie usuwane. Przy pierwszym uruchomieniu naszej strony muszą Państwo wyrazić zgodę na korzystanie z cookies poprzez opt-in. Jeżeli nie wyrażą Państwo takiej zgody, funkcje strony będą ograniczone wzgl. nie będą mogli Państwo w ogóle z nich korzystać.

Prawo do informacji/Prawo do anulowania

Jeżeli przekazali nam Państwo swoje dane osobowe i nie zgadzają się na ich dalsze przechowywanie lub dane są już nieaktualne, zgodnie z odpowiednim poleceniem usuniemy lub zablokujemy Państwa dane albo dokonamy odpowiedniej korekty, o ile jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem. Na życzenie otrzymają Państwo informacje o wszystkich zachowanych przez nas Państwa danych osobowych. W razie odwołania Topenagi jest jednak uprawnione do dalszego przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych, jeżeli jest to konieczne do realizacji płatności zgodnie z umową lub jest to określone przepisami prawa.

Przechowywanie przekazanych danych

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej przechowywane są tak długo, aż zostanie zrealizowany cel, którego wykonanie powierzyli nam Państwo, następnie dane są usuwane lub przynajmniej blokowane, tak aby nie zostały wykorzystane w inny sposób. O ile obowiązują okresy przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym, czas ich przechowywania jest dostosowywany do tych regulacji.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i poufności danych osobowych

Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w ten sposób, że:

 - 
 • Państwa dane, które zostały nam przez Państwa przekazane za pośrednictwem naszej strony internetowej lub korespondencji mailowej wykorzystywane są wyłącznie w celu spełniania Państwa życzeń lub wniosków,
 - 
 • nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązku poufności,
 -
 • nasze środki bezpieczeństwa są zgodne we właściwym zakresie z aktualnym stanem techniki,
 -
 • nasze systemy są regularnie sprawdzane pod względem bezpieczeństwa w celu długotrwałej ochrony przed wszelkimi uszkodzeniem, utratą zastrzeżonych danych i dostępem do nich.


Zmiana postanowień o ochronie danych

Jeżeli wprowadzimy nowe produkty lub usługi, zmienimy procedurę związaną z Internetem lub jeżeli technika bezpieczeństwa Internetu lub IT zostanie udoskonalona, niniejsze „oświadczenie o ochronie danych” podlega aktualizacji. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo w miarę potrzeby do zmiany lub uzupełnienia oświadczenia. Zmiany zostaną opublikowane w tym miejscu. Z tego powodu należy regularnie uruchamiać tę stronę w celu pobrania aktualnych informacji o stanie oświadczenia o ochronie danych.

Uwaga dotycząca pełnomocników ds. ochrony danych koncernu

Firma topengi sp. z o.o. należy do koncernu firmy .
Posiada ona pełnomocników ds. ochrony danych koncernu razem z panem Arndt Halbach z firmy GINDAT GmbH, Alleestr. 75, 42853 Remscheid/Niemcy.

Dane kontaktowe podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych

,